Eerste Kamer buigt zich over wetsvoorstel

Nadat de Tweede Kamer de Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) had aangenomen, is nu de beurt aan de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel te buigen.

De Commissie Infrastructuur Waterstaat en Omgeving (IWO) van de Eerste Kamer heeft besloten te beginnen met een zogeheten ’voorbereidend onderzoek’. Dat staat geagendeerd voor 4 december 2018. Dit is de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding om het wetsvoorstel in de plenaire vergadering te kunnen behandelen.

Leden van de Eerste Kamer kunnen nu schriftelijke vragen indienen, die door de staatssecretaris beantwoord zullen worden. Zijn de antwoorden naar tevredenheid, dan kan worden besloten het wetsvoorstel plenair te behandelen. Zo niet, dan laat de procedure een tweede schriftelijke ronde toe.