Antwoorden B en W op vragen raadslid blijven steken bij ’begrip’

Burgemeester en Wethouders van Deventer schrijven in antwoord op vragen van PvdA-raadslid Rob de Geest ’begrip’ te hebben voor ’de situatie van woningeigenaren’, die hoge uitgaven moeten doen om hun asbestdaken gedwongen door de overheid te laten vervangen. In ons geval naar verwachting € 400.000,–.

Daarmee sluiten B en W aan in een lange rij beleidsmakers en deskundigen die het afgelopen jaar zonder uitzondering niet verder zijn gekomen dan het tonen van ’begrip’. Zoals de Grutto Onevenaren eveneens al een jaar lang steevast antwoorden met de opmerking ’van begrip kunnen wij geen nieuwe daken betalen’.

Evenals het Rijk ontloopt de gemeente met dit loze standpunt haar eigen verantwoordelijkheid. De daken op de huizen Grutto Oneven zijn begin jaren tachtig met toestemming van de gemeente gelegd, hoewel de gevaren van asbest destijds al lang bekend waren.

In antwoord op een andere vraag schrijven B en W: “De wethouder milieu is in gesprek met de bewonersgroep evenals de gedeputeerde.” Beiden hebben (in oktober en november 2018) een oriënterend werkbezoek aan de Grutto gebracht. Daarna zijn er geen contacten geweest en is dus geen sprake van ’in gesprek’ zijn.

Het college laat de vraag onbeantwoord of het bereid is zich bij het Rijk en via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) sterk te maken voor een ’meer toereikende vergoeding’. Het verschuilt zich achter de standaardopmerking dat ’het standpunt van de overheid op alle niveaus is tot dusver dat de kosten voor asbestdaksanering voor rekening komen van de eigenaren en dat de overheid faciliteert’. B en W voegen er niet aan toe hoe de gemeente dat faciliteren vorm gaat geven.

Verder wijzen B en W er op dat ’wordt gewerkt aan leningsvormen op landelijk en provinciaal niveau’. De vraag ’zijn er wat betreft het college ook andere oplossingen mogelijk om in redelijkheid samen met bewoners tot oplossingen te komen om de kosten voor sanering te dragen’ inspireert het college tot een afwachtende houding getuige het antwoord: “Op dit punt hopen wij te leren van de elders opgedane ervaring” zonder toe te lichten hoe die ’elders opgedane ervaring’ is.

Lees de volledige vragen en antwoorden.