Verbreed de asbestaanpak naar het hele gebouw

Vereniging Nederlandse Gemeenten: De VNG is voorstander van het verwijderen van asbest uit de leefomgeving. Maar asbestdaken zijn slechts een onderdeel van het asbestprobleem. Dus de aandacht moet breder: naar het hele gebouw.

Lees het nieuwsbericht