Uitstel antwoorden op vragen Eerste Kamer

Het gaat de regering niet lukken om de tientallen vragen van de Eerste Kamer over de ‘asbestdakenwet’ op tijd te beantwoorden. De commissie Infrastructuur Waterstaat en Omgeving (IWO) van de Eerste Kamer had staatssecretaris Stientje van Velthoven gevraagd uiterlijk vandaag alle vragen te beantwoorden.

Het betreft een wetsvoorstel om de Milieuwet zodanig aan te passen dat de regering een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan uitvaardigen om bijvoorbeeld asbestdaken te verbieden en eigenaren te dwingen op eigen kosten hun daken te vervangen.
In december had de commissie IWO van de Eerste Kamer een groot aantal zeer kritische vragen gesteld.

De staatssecretaris heeft de eerste Kamer onder meer geschreven: “Deze vragen kunnen helaas niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord. Rekening houdend met de hoeveelheid en de inhoud van de vragen en mede in verband met het kerstreces, streef ik ernaar u de memorie van antwoord medio februari toe te zenden.”