Subsidie vergt ’honderden miljoenen en die zijn er niet’

Geen subsidie

“Een ruime subsidie-regeling voor de sanering van asbestdaken gaat honderden miljoenen vergen. Maar die zijn er niet.” Deze uitspraak deed staatssecretaris S. van Veldhoven-van der Meer van Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO). Dat gebeurde woensdag tijdens een overleg met de commissie IWO van de Tweede Kamer. Dus een dag nadat haar asbest­daken­wet in de Eerste Kamer (EK) was weggestemd.

Een ruime meerderheid van de EK was om drie redenen tegen het wetsvoorstel: onbetaal­baar, onuitvoer­baar en dis­proportioneel.

Om de tafel

De staatssecretaris wil met ’alle betrokken partijen’ overleggen over een nieuw asbest­daken­verbod ’dat op brede steun kan rekenen’. Die toezegging deed zij. Ze vertelde de commissie: “De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel weggestemd en dat betreur ik echt heel erg. Want het was in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen. Nu ontbreekt de rechtsbasis voor een verbod. Dus dat is een lastige situatie. Ik ga met álle partijen om de tafel. Daarmee begin ik zo snel mogelijk. Vóór het einde van dit jaar wil ik de conclusies naar de Tweede Kamer sturen. Want nu heerst onzekerheid in de markt en bij eigenaren.”
Commissieleden vroegen haar met klem vóór de begrotings­behandelingen met een nieuw plan te komen, maar verder dan ’zo snel mogelijk’ was zij niet bereid te gaan.

En verder

Aan de Eerste Kamer was door de staatssecretaris ‘spontaan’ een veel langere sanerings­termijn toegezegd (2028 in plaats van 31 december 2024, met mogelijke uitzonderingen tot 2030). Dat was niet met de Tweede Kamer afgesproken, dus de commissie was daar niet blij mee. Verder stelde de commissie vast dat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer mede was gesneuveld ’door een gebrekkige tegemoetkoming aan de zorgen van huiseigenaren’.
De commissieleden vroegen door naar mogelijke onderdelen van een nieuw plan (zoals de mogelijke kosten). Maar de staatssecretaris liet zich niet verleiden tot uitspraken daarover. “De kosten hangen samen met het nieuwe maatregelenpakket en met het antwoord op de vraag wie de kosten gaat dragen.” Ze maakte één ding duidelijk: “Mensen die het écht niet kunnen betalen, moeten we helpen.”