Regiodeal in de maak

Wethouder Carlo Verhaar (links) bracht 31 oktober een bezoek aan onze asbest­woningen. Bewoners Jan van Dussen (rechts) en Leo Enthoven leidden hem rond zodat hij persoonlijk een indruk kon opdoen.

Asbestdaken

Beide bewoners en medebewoner Rob Peelen vertelden hem over de onmogelijkheid voor de vijftien eigenaren om €400.000 bijeen te krijgen. De wethouder vertelde dat rijk, provincie en gemeenten verkennende gesprekken voeren over een zogeheten ‘regiodeal’ met fondsen om eigenaren van asbestdaken te steunen. Welke vorm de ‘regiodeal’ gaat krijgen is nog niet bekend. Toen wij opperden het onbegrijpelijk te vinden dat (boeren)bedrijven vergeleken met particulieren veel beter behandeld worden (bijvoorbeeld door teruggave van de btw) zei hij het ‘redelijk en billijk’ te vinden als van gelijke behandeling sprake zou zijn.