Provinciale Staten verwerpt motie asbestleien

Op 12 december 2018 verwierp Provinciale Staten van Overijssel helaas een motie van Harry Broekhuijs van de SP. De indiener pleitte voor een inspanning van Gedeputeerde Staten op het gebied van regie en financiering van asbestdaken. Een niet erg verstrekkende motie – zie de motie – maar desondanks verworpen.

De stemming vond plaats onder toeziend oog en oor van een delegatie van de Grutto-onevenaren. In de wandelgangen verzekerde o.a. het CDA dat ze ons nog steeds steunen.
Niet alleen de stemming was een teleurstelling, ook dat geen enkele andere partij dan de SP het woord nam, om te zeggen waarom ze tegen of voor zouden stemmen. Misschien kwam het omdat het kerstdiner wachtte? ☹.

We zullen de huidige Staten – en straks ook de nieuwe na de verkiezingen – blijven benaderen voor hun verantwoordelijkheid voor dit dossier. Het kan niet bij woorden blijven!

Voor de  volledigheid: 14 stemmen voor en 30 tegen.
Vóór stemden: SP, PvdA, 50+, GroenLinks en PvdDieren.