Ons betoog

 • Rijk en gemeenten hebben tientallen jaren het gebruik van asbest gedoogd en vergunningen afgegeven, terwijl de gevaren van asbest al een eeuw bekend zijn.
 • In 1976 heeft de asbestlobby een mogelijk asbestverbod geblokkeerd.
 • In 1988 zei oud-minister Boersma hierover: “Ik heb zelf wat dat betreft ook boter op mijn hoofd gehad. In mijn ministertijd speelde de discussie over wel of niet stoppen met asbestproductie. Je weet dat het kwaad kan, maar een bedrijf als Eternit sluiten is nogal wat”. Zie ook de knipsels uit de Volkskrant en Trouw uit 1976.
 • Het asbestverbod dateert uit 1993. De rijksoverheid was daarmee tientallen jaren te laat. Dit te laat ingrijpen kan de rijksoverheid worden verweten (verwijtbare nalatigheid).
 • Ook gemeenten zijn verwijtbaar nalatig, door het toestaan van asbesthoudend materiaal als dakbedekking, namelijk via de bouwvergunning.
 • En ook producenten zijn verwijtbaar nalatig, door asbest jarenlang te blijven produceren ondanks kennis van de gevaren.
 • Rijk, gemeenten en producenten zijn verantwoordelijk voor de huidige situatie.
 • Dat onze daken asbest bevatten, was bij de meesten van ons niet bekend toen zij hun woning kochten.
 • Onze daken zijn niet aan vervanging toe.
 • Honderden vierkante meters dak liggen hier gunstig ten opzichte van de zon. Een aantal van ons wil al lang zonnepanelen plaatsen. Dat kan en mag niet, want in asbesthoudende leien mag niet gezaagd, geboord en geschroefd worden.
 • Dat asbest gevaar kan opleveren, bestrijden we niet. Maar dat onze daken gevaar opleveren voor de gezondheid is nooit bewezen.
 • De staatssecretaris erkent dit. Maar een onderzoek stelt het bevoegd gezag voor hoge kosten, zodat er geen onderzoek plaatsvindt. Als gevolg daarvan worden eigenaren nu gedwongen tot het treffen van zeer dure preventieve maatregelen, waarvan het nut discutabel is.
 • De overheid rekent met de verwijderingskosten van golfplaten bij (boeren)bedrijven: ca. € 10,– per m2. Het aanbrengen van nieuwe golfplaten – ca. € 20,–  per m2 – blijft gemakshalve buiten beschouwing. Een boer is gemiddeld € 30,– per m2 kwijt, terwijl het ministerie rekent met ca. € 10,–  per m2 in totaal. Dus ook voor (boeren)bedrijven worden de kosten gebagatelliseerd.
 • Er is een groot kostenverschil tussen het vervangen van golfplaten en dat van leien. Voor leien zeggen èchte offertes: ca. € 250,– per m2. Dat is 25 keer zo veel als het bedrag waarmee de overheid rekent.
 • De besluitvorming is en wordt dus gebaseerd op onjuiste informatie.
 • Mede daardoor is er sprake van extreem ongelijke behandeling van bedrijven en particulieren.
 • De aanjaagsubsidie van het Rijk bedraagt € 4,50.  Bij een golfplatendak is dit ongeveer 15% van de totale vervangingskosten. Bij ons vormt deze subsidie nog geen 2% van de kosten. Overigens is de subsidiepot inmiddels leeg.
 • Ook vanwege verschillen bij btw-heffing, aftrek van bedrijfskosten en dergelijke worden particulieren financieel aanzienlijk slechter ondersteund dan (boeren)bedrijven.
 • Bedrijven kunnen hun bedrijfspanden afschrijven en die afschrijvingen doorberekenen in de kosten, dus ten laste brengen van de bedrijfsresultaten. Bedrijven schuiven zo de kosten van asbestverwijdering en vervanging voor een gedeelte door naar afnemers en het Rijk (de fiscus). Particulieren moeten alle kosten zelf dragen.
 • Het is redelijk en billijk dat Rijk, gemeenten en producenten de vervangingskosten dragen en btw-vrijstelling geven.
 • Bovendien is het zeer wenselijk dat zij combinaties met duurzaamheids- en energiebesparende opties financieel mogelijk maken.

Lees het opiniestuk      Stuur een email