Mogelijke uitzonderingspositie

Provinciale Staten van Overijssel hebben op 7 november 2018 vergaderd over de begroting voor volgend jaar. Hoewel het onderwerp ’asbestdaken’ niet op de agenda stond, stelde de Socialistische Partij (SP) het onderwerp aan de orde.

Dat deed de partij door het indienen van een motie:

… verzoeken GS te onderzoeken of er een uitzonderingspositie voor de eigenaren leistenen daken mogelijk is, waardoor deze eigenaren een evenredig bedrag betalen voor de sanering in vergelijking met eigenaren van andere asbesthoudende dakplaten en een regierol te vervullen t.o.v. het rijk en gemeenten.

Behandeling van, en stemming over, deze motie is door tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende vergadering van Provinciale Staten (12 december 2018).