Slappe knieën

Minister met Slappe knieën Asbestdaken AsbestLeienSlappe knieën? De prijs voor de minister met de slapste knieën gaat naar … Jaap Boersma! Hij liet zich van de sokken praten door de asbestlobby.

Anno 2020 gaan we gebukt onder een trits ernstige milieuvervuilers: stikstof, CO2, PFAS én asbest. Wat asbestdaken betreft is geen twijfel mogelijk over de schuldige: het Rijk, níét de huiseigenaren met asbestdaken. Minister Van Veldhoven vertelde de Tweede Kamer op 17 oktober 2019 dat ’het actief beschermen van ons leefmilieu een kerntaak van de overheid is’, zelfs ’verankerd in de grondwet’. Zij voegde er aan toe: “Het is niet altijd direct duidelijk of en hoe stoffen schadelijk zijn.” En: “We moeten problemen voorkomen in plaats van achteraf aan de noodrem trekken.”

Met haar laatste twee citaten formuleerde zij precies wat eigenaren van asbestdaken de rijksoverheid verwijten. De gevaren van asbest voor de volksgezondheid waren al vóór de Tweede Wereldoorlog bekend, óók bij het Rijk. Na WO2 is daar keer op keer op gehamerd in honderden artikelen in kranten en tijdschriften, in een proefschrift en in meerdere TNO-rapporten. In de jaren zestig klonk de roep om een asbestverbod steeds luider. Het Rijk stond in 1976 eindelijk op het punt zijn grondwettelijke verantwoordelijkheid te nemen en asbest te verbieden, maar zwichtte letterlijk op het laatste moment voor de asbestlobby. Jaap Boersma, als minister verantwoordelijk voor dit onvervalste staaltje ministerieel slappe-knieën-gedrag, heeft dat in 1988 toegegeven.

De gevolgen van dit opzichtige overheidsfalen zijn catastrofaal. Het meest triest zijn duizenden dodelijke slachtoffers van asbestkanker. Daarnaast zit de samenleving met blijvende gezondheidsrisico’s. Eigenaren worstelen met onbetaalbaarheid van dakvervanging. Het Rijk behandelt gelijke gevallen ongelijk. Vervanging van asbestleidaken is een uitzonderlijk probleem. De marktwaarde van huizen met asbestdaken is met tienduizenden euro’s gekelderd door de Rijksetiketten ‘gevaar – besmet – asbest’. Ten slotte: verzekeringsmaatschappijen draaien asbestdakeigenaren de duimschroeven aan door polisvoorwaarden aan te passen.

Minister Van Veldhoven: erken eindelijk die fout! Neem eindelijk uw verantwoordelijkheid! Kom ons eindelijk tegemoet! Wij zitten met die € 400.000,–! Slik.

Asbestvrije groet,

Leo ziet slappe knieën

Website: Asbestleivrij.nl