Lezen is weten

Geachte mevrouw Van Veldhoven, beste Stientje,

Lezen is wetenIn een van mijn kranten van 25 juli noteerde politiek verslaggever Jan Hoedeman bewonderend dat jij álles leest. “Het helpt als je meer kennis hebt,” lichtte je toe. Wat een geruststelling! Dan hebben al die honderden eigenaren van daken van asbesthoudende leien de afgelopen jaren niet voor niks zich de blaren op de vingers getikt met brandbrieven, petities, nota’s, manifesten en wanhoopskreten.

Wat fijn dat je die allemaal hebt gelezen. Want lezen is weten.

Dan wéét je dat jouw asbestdakenbeleid deze mensen vele tienduizenden euro’s kost.

Lezen is weten. Geld lenen?Dan wéét je dat je suggestie dat zij moeten lenen strijdig is met het beleid van het kabinet waarvan jij deel uitmaakt.

Dan wéét je dat die eigenaren door rijksbeleid dubbel gepakt worden omdat zij straks eenzelfde bedrag moeten lenen voor de energietransitie.

Dan wéét je dat die eigenaren óók onrechtvaardig behandeld worden door het Rijk want dat is verantwoordelijk door het veel te laat instellen van een asbestverbod.

Dan wéét je dat die eigenaren óók onrechtvaardig behandeld worden doordat zij pak ’m beet € 250,– per vierkante meter kwijt zijn MET 0% COMPENSATIE, terwijl boeren 40-42% COMPENSATIE krijgen van € 30,– per vierkante meter voor vervanging van hun golfplatendaken.

Dan wéét je dat particuliere eigenaren het schandelijk vinden dat het Rijk hen aanspoort gemiddeld € 25.000,– uit te geven aan een nieuw dak omdat het Rijk de spelregels heeft veranderd en dat het Rijk tegelijkertijd bijna een kwart van dat bedrag opstrijkt in de vorm van btw en andere heffingen.

Dan wéét je dat de twaalf door jou persoonlijk aangestelde asbestambassadeurs, niet de eersten de besten, er bij je op hebben aangedrongen ’extra rekening te houden met deze groep’ – lees: eigenaren van daken van asbestleien.

Dan wéét je dat de burgemeester van Alkmaar en wethouders van Rotterdam en Deventer – alle drie evenmin de eersten de besten! – je hebben opgeroepen financiële steun te verlenen door middel van subsidies.

Dan wéét je dat jouw in oktober 2019 gepresenteerde nieuwe plan van aanpak níét werkt: de sanering van asbestdaken is nagenoeg tot stilstand gekomen.

Dan wéét je dat belangrijke maatschappelijke partijen, zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de boerenorganisatie LTO, de Vereniging Eigen Huis (VEH) en Aedes, de koepel van woningcorporaties, NET ALS PARTICULIERE EIGENAREN de samenwerkingsverklaring, onderdeel van je nieuwe plan, niet hebben getekend en niet gaan tekenen.

Dan wéét je dat particuliere eigenaren daken niet gaan vervangen tenzij sprake is van een reële en terechte financiële tegemoetkoming.

Dan wéét je dat het Rijksbeleid er de oorzaak van is dat verzekeringsmaatschappijen moeilijk beginnen te doen over de verzekerbaarheid van ónze daken.

Lezen is weten: Gevaar leien dakjeDan wéét je dat het Rijksbeleid tot waardevermindering van onze huizen leidt want het Rijk heeft onze huizen besmet verklaard.

Dan wéét je dat jullie aanvankelijk alleen maar rekening hielden met boerenschuren en pas later, véél later, ontdekten dat daken van asbesthoudende leien op particuliere woningen een lastige en dure categorie is.

Beste Stientje,

Kom langs. Jan Hoedeman nam je mee om te vissen in de Noordzee. Ik zal je niet meenemen naar het Overijssels kanaal voor een vergelijkbare activiteit. Ik ga je ook niet nóg meer laten lezen. Je kennis is groot genoeg. Laten we een open gesprek hebben met als doel de sanering van asbestdaken vlot te trekken met een voortrekkersrol voor de eigenaren van leiendaken.

Wanneer past zo’n gesprek in je agenda? Ik hoor het graag.

Asbestvrije groet,
Leo's Lezen is weten
Website: Asbestleivrij.nl