Kulredenering (1)

Zou minister Van Veldhoven ’van tijd tot tijd’ haar dak laten vervangen? Als ik haar tref, zal ik het haar vragen. Over de vervanging van asbestdaken schreef ze de Tweede Kamer: “Daar komt bij dat het gaat om kosten die een eigenaar van tijd tot tijd normaal gesproken moet maken.” Een kulredenering, vind ik.

Kulredenering over Asbestdaken AsbestleienIn de afgelopen twee jaar heb ik ingesproken bij de gemeente Deventer en bij de provincie Overijssel, heb ik congressen bijgewoond en heb ik bij een aantal bijeenkomsten de aanwezigen mogen toespreken. In de pauzes van al die happenings vroeg ik blijmoedig aan mensen met wie ik in gesprek raakte: “En, vervang jij van tijd tot tijd het dak op je huis?” Zonder uitzondering keken ze me aan of ze het in Deventer hoorden donderen.

Bij een CDA-themadag over asbestdaken zaten honderd, honderdtwintig mensen in de zaal. Allemaal asbestdakbetrokkenen, allemaal supergeïnteresseerd. Halverwege mijn praatje vroeg ik mijn publiek: “Wie van jullie vervangt van tijd tot tijd het dak op zijn of haar huis?” Eén hand ging de lucht in. “Ik heb een rieten dak en dat moet om de dertig jaar vervangen worden.” Bulderend gelach!

Tja, ’om de dertig jaar’ kun je met een beetje goeie wil rangschikken onder de noemer ’van tijd tot tijd’. Zelf ben ik meer dan een halve eeuw huiseigenaar. Ik heb nog nooit een dak laten vervangen. Familieleden, kennissen en vrienden evenmin.

Ik vind het zwak dat de minister zich kennelijk genoodzaakt ziet gebruik te moeten maken van zo’n kulredenering, met zulke onzinnige met-de-haren-erbij-bijgesleept-argumenten. Die overtuigen mij en mijn buren niet om zonder slag of stoot € 400.000,– uit te geven. Slik.

Asbestvrije groet,

Leo vindt het een kulredenering

Website: Asbestleivrij.nl