Dovevrouwsoren

Asbestsanering, inclusief het vervangen van asbestdaken, is onnodig duur en omslachtig. Dat beweren belang­hebbenden maar ook onafhankelijke instanties als TNO en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).

Asbestsanering is verdeeld in risico­klassen. Hoe ernstiger de situatie, hoe gevaarlijker de soort asbest, hoe meer veiligheids­maatregelen saneerders moeten nemen. Een logisch gevolg is:

  • gevaarlijke klus = hogere risicoklasse = hogere kosten voor opdrachtgever/eigenaar.

Je kunt ook redeneren:

  • gevaarlijke klus = hogere risicoklasse = hogere inkomsten voor saneringsbedrijf.

Dat laatste gebeurt op grote schaal. Sanerings­bedrijven geven massaal toe aan deze perverse prikkel van het classificatie­systeem om het onderste uit de kan van hun verdienmodel te peuren. Zij laten hun klanten hiervoor bewust bloeden.

Voorbeelden

  • Het verwijderen van asbest­houdende vensterbanken valt voor de sanerings­branche in de zwaarste risicoklasse. Kosten per vensterbank € 1.500,–. Onzin, volgens een aantal deskundigen. Want het indelen van asbest­houdende vensterbanken in een lagere risicoklasse is verantwoord. Kosten per vensterbank € 500,–.
  • Elk asbestverwijderings­project begint met een verplichte asbest­inventarisatie. De regels schrijven voor dat, zoals bij ons, voor elke woning een apart inventarisatie­rapport van het dak moet worden gemaakt, gebaseerd op laboratorium­onderzoek. Dat kost € 580,– per huis.
  • Saneringsbedrijven hebben INNOVATIES in de ban gedaan. Ze houden namelijk star vast aan het bij zoveel mogelijk werk inzetten van privélegertjes maanpakken­personeel. Dat levert immers het meeste geld op.

Onze daken zijn rond 1980 in één keer gelegd. Onze woningen vormen een architectonische eenheid. Bij vrijwel al onze huizen lopen daken van buren in elkaar over. Die daken vormen één geheel. Eigenaren zijn zogezegd dakdelers. Dat maakt het onbegrijpelijk dat de vereiste inventarisatie niet in één keer voor alle vijftien huizen op basis van één monster gemaakt mag worden. We moeten er alle vijftien aan geloven. Met zulke in beton gegoten regels houdt de branche de kosten bewust hoog om haar verdienmodel uit te melken. De branche dwingt ons daarmee tot een uitgave van € 8.700,–, waar € 580,– kan volstaan. In Nederland staan tientallen clusters woningen met vergelijkbare daken.

Misstanden

De overheid is verantwoordelijk voor deze misstanden. Want die heeft een aantal jaren geleden toegestaan dat de asbestbranche de eigen spelregels mocht opstellen en naleving mocht afdwingen. Gevalletje slager die eigen vlees keurt.
De laatste tijd zijn steeds vaker steeds luidere oproepen gedaan aan verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werk­gelegenheid, SZW) om dit perverse systeem te doorbreken. Lang bleken alle oproepen aan dovevrouwsoren gericht. dovevrouwsorenMaar dinsdag 2 juni is een eerste stapje gezet met haar aankondiging dat het Validatie- en Innovatiepunt (VIP) voor beoordeling van methoden in de asbest­verwijdering in het leven is geroepen: VIP Geopend. Het RIVM gaat dit onafhankelijke orgaan organiseren. TNO krijgt een belangrijke adviserende rol.
Voor eigenaren van asbestdaken verandert voorlopig echter niets. Die gaan door met wachten. Namelijk op het TOESTAAN van INNOVATIES die de saneringskosten fors verlagen.

Asbestvrije groet,
Leo's Dovevrouwsoren
Website: Asbestleivrij.nl