Domme Leo!

Domme Leo met Asbestdaken AsbestleienDomme Leo? In de twee jaar dat ik me in asbestdaken verdiep, heb ik een stevig dossier opgebouwd. Wie wat bewaart, die heeft wat. Zoals de nota die mevrouw Van Veldhoven in mei 2018 naar de Tweede Kamer stuurde.

De meest onzinnige redeneringen sleept ze er met de haren bij, om recht te praten wat krom is: “Het komt vaker voor dat eisen aan processen, marktomstandigheden of gebouwen tot investeringen nopen, zelfs als de afschrijvingsduur of de technische levensduur nog niet is verstreken.”

Huh? Natuurlijk! Domme Leo! Wat oenig dat ik bij mijn leitjeshuis niet aan ‘eisen aan processen’ en ‘eisen aan marktomstandigheden’ gedacht heb!

Na bestudering van die nota stond voor mij één ding als een paal boven water, of, toepasselijker, als een schoorsteen boven een asbestdak. Haar nota van 28 A4’tjes gaat over bedrijfsgebouwen en vooral over schuren en stallen van boeren, met hun honderden meters dak van relatief eenvoudig en betaalbaar te vervangen asbesthoudende golfplaten. Haar pakje papier gaat níét over particuliere woningen met daken van asbesthoudende leien, met hun specifieke problemen en extreem hoge vervangingskosten.

Bij het schrijven van die nota hebben ‘s ministers ambtenaren allicht geweten dat heel wat particuliere carports, fietsenschuurtjes en kippenhokken een simpel en goedkoop te vervangen dakje van asbestgolfplaten hebben. Tot 35 m2 mag een eigenaar daar zelf mee aan de slag. Dat er zo’n tienduizend particuliere woningen met asbestleien in het land staan hebben ze zich gewoon niet gerealiseerd. Ook niet dat de eigenaren € 25.000,– of meer per dak kwijt zijn om aan de wens van de minister tegemoet te komen. En helemaal niet dat wij in Deventer € 400.000,– moeten ophoesten. Slik.

Asbestvrije groet,

Domme Leo

Website: Asbestleivrij.nl