Beloftes (1)

Mevrouw Van Veldhoven deed de Tweede Kamer in mei 2018 zeventien beloftes. WAT ZIJN NA RUIM ANDERHALF JAAR DE RESULTATEN van deze beloftes? Even door de zure appel van het ambtelijke taalgebruik heen bijten!

 1. Op dit moment wordt in het kader van de programmatische aanpak bovendien bezien welke aanvullende financiële regelingen mogelijk zijn.
 2. Ik wil onderzoeken hoe deze regionale fondsen landelijk ondersteund kunnen worden.
 3. Ik zal in het samenwerkingsverband onderzoeken waar de decentrale overheden behoefte aan hebben.
 4. Beloftes Asbestdaken AsbestleienIk onderzoek samen met andere ministeries de mogelijkheden om het saneren van asbestdaken te koppelen aan andere landelijke programma’s, bijvoorbeeld de warme sanering van de varkenssector.
  (Minister! Helaas houden mijn buren en ik geen biggen in onze achtertuinen; wat nu?).
 5. Daarnaast worden er nieuwe filmpjes voorzien waarin ook aandacht zal worden besteed aan asbestdaken zonder dakgoten.
 6. Wel wordt gewerkt aan verschillende maatregelen om particuliere eigenaren te ontzorgen en financieel bij te staan.
 7. Ik bezie nu bij welke programma’s kan worden aangesloten om het saneren van asbestdaken te ondersteunen.
 8. Ik bezie de mogelijkheden om na de besteding van het voor de subsidieregeling uitgetrokken bedrag van € 75 mln. andere financiële stimulansen te benutten.
 9. Dit stappenplan wordt in het kader van de landelijke programmatische aanpak verder ontwikkeld en gecommuniceerd.

Hopelijk gaan haar antwoorden eindelijk helpen om dat verschrikkelijke bedrag van € 400.000,– (slik) substantieel te verlagen.

Asbestvrije groet,

Beloftes aan Leo

Website: Asbestleivrij.nl