Beloftes (2)

De lijst met uw beloftes van mei 2018 was vorige keer niet compleet, minister:

  1. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet onderzoek naar het functioneren van het huidige certificatiestelsel.
  2. Beloftes Asbestdaken AsbestleienDoor de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat wordt overleg gevoerd met de sector om te bespreken hoe om te gaan met het verbod op het gebruik van hijskranen bij het saneren van asbestdaken.
  3. Er zal onderzoek worden gedaan om na te gaan in welke situaties op dit moment problemen ontstaan bij de inzet van bestaande toegestane werkmethoden en welke veilige oplossingen voor deze problemen mogelijk zijn.
  4. … en dat ik zal onderzoeken bij welke andere (regionale) programma’s voor het saneren van de asbestdaken aangehaakt kan worden.
  5. Wel wordt gewerkt aan verschillende maatregelen om particuliere eigenaren te ontzorgen en financieel bij te staan.
  6. … ook wordt nu landelijk bezien bij welke programma’s kan worden aangesloten om het saneren van asbestdaken te vergemakkelijken.
  7. De verwachting is vooralsnog dat uw Kamer in de eerste helft van 2018 over de uitkomsten hiervan zal worden geïnformeerd (onderzoek naar gebruik hijskranen met werkbakken).
  8. Er wordt bezien onder welke voorwaarden dit landelijk vormgegeven kan worden (nieuw dak combineren met zonnepanelen).

WAT ZIJN BIJNA TWEE JAAR LATER DE RESULTATEN VAN UW ZEVENTIEN BELOFTES, MINISTER?

Wij zitten nog steeds met die € 400.000,–. Slik.

Asbestvrije groet,

Beloftes aan Leo

Website: Asbestleivrij.nl