Leo's Leitjes Posts

Een van onze gezinsleden zit klem in het uiterste topje van de coronagevarendriehoek. Daarom zijn we nóg voorzichtiger dan Jaap van Dissel, Mark Rutte en Arjen Lubach ons de afgelopen tijd hebben gevraagd, geboden…

Drone Filmopnamen van/over/met de Grutto-oneven. Als volbloed acteurs en actrices lieten mijn buren zich afgelopen zaterdag vastleggen door meerdere filmcamera’s. Een drone-met-filmcamera hing namelijk snorrend boven ons buurtje. Zie de foto bij deze aflevering…

Fasten your seatbelts: in de Rotterdamse Rode Kastelenbuurt hadden en hebben eigenaren slapeloze nachten van de € 60.000,– die sommigen kwijt zijn aan het vervangen van hun asbestdaken. Zonder gekheid: per huis! Minister Van Veldhoven…

Je vraagt bijna negentig partijen met jou een Samenwerkingsovereenkomst te tekenen voor een stevig draagvlak onder je plan. Je weet er twintig over te halen, een magere oogst. Dan ga je je toch afvragen:…

De Eerste Kamer heeft in juni 2019 de asbestdakenwet weggestemd. De meeste dames en heren senatoren oordeelden: niet haalbaar, niet betaalbaar, niet proportioneel. Toen-nog-staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft in oktober 2019 haar ’nieuwe’ plan…

Reacties gesloten

De lijst met uw beloftes van mei 2018 was vorige keer niet compleet, minister: De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet onderzoek naar het functioneren van het huidige certificatiestelsel. Door de ministeries van…

Reacties gesloten

Mevrouw Van Veldhoven deed de Tweede Kamer in mei 2018 zeventien beloftes. WAT ZIJN NA RUIM ANDERHALF JAAR DE RESULTATEN van deze beloftes? Even door de zure appel van het ambtelijke taalgebruik heen bijten!…

Reacties gesloten

“Per gebouw vaststellen dat een asbestdak een risico vormt, is niet uitvoerbaar in de praktijk en stelt bevoegd gezag voor hoge kosten.” Hoe zou zo’n serieus bedoelde bewering (kulredenering) in een nota van 28…

Reacties gesloten

Zou minister Van Veldhoven ’van tijd tot tijd’ haar dak laten vervangen? Als ik haar tref, zal ik het haar vragen. Over de vervanging van asbestdaken schreef ze de Tweede Kamer: “Daar komt bij…

Reacties gesloten

Domme Leo? In de twee jaar dat ik me in asbestdaken verdiep, heb ik een stevig dossier opgebouwd. Wie wat bewaart, die heeft wat. Zoals de nota die mevrouw Van Veldhoven in mei 2018…

Reacties gesloten