Leo's Leitjes Posts

Geachte mevrouw Van Veldhoven, beste Stientje, In een van mijn kranten van 25 juli noteerde politiek verslaggever Jan Hoedeman bewonderend dat jij álles leest. “Het helpt als je meer kennis hebt,” lichtte je toe.…

Reacties gesloten

“Ick verseker u, alle ding sal van een leyen dack afloopen.” Zo’n vierhonderd jaar geleden legde P.C. Hooft een van zijn toneelpersonages deze sussende uitspraak in de mond. P.C. Hooft was en is een…

Reacties gesloten

Hartenkreet van een medestrijder elders in het land: “Kan jij aan wat tractoren komen?” Zijn licht wanhopige boodschap was duidelijk. Want we kunnen brieven, nota’s en petities blijven schrijven tot we de blaren op…

Reacties gesloten

Een stelling die ik regelmatig hoor en lees: ’In Nederland is sprake van asbesthysterie’. □ eens □ oneens □ geen mening Optie 1 wat mij betreft. Sinds de oudheid gebruikt de mensheid asbest. De…

Reacties gesloten

Volgens ons nationale vleesgeworden optimisme – ik bedoel premier Mark Rutte – leven we in een ’waanzinnig gaaf land’. Zouden de wanhopige huiseigenaren in het Groninger aardgasgebied dat ook vinden? En de genegeerde mensen…

Reacties gesloten

Sinds mensenheugenis waarschuwt de overheid haar onderdanen: Staatssecretaris Stientje van Veldhoven wil dat eigenaren van asbest­daken massaal dit dringende overheids­advies negeren. Dat is niet in het belang van die eigenaren maar past in haar…

Reacties gesloten

Na Zonneplan in Zwolle heeft Zelfstroom in ’s-Hertogenbosch het zonnepanelen­vizier gericht op onze huizen aan de Grutto in Deventer. En op een aantal andere woningen in onze oude Hanzestad aan de IJssel. “Goed nieuws!…

Reacties gesloten

Deze week ga ik vreemd. Daar moeten jullie niet vreemd van opkijken want zo vreemd is dat niet. Het bevreemdt mij dat ik er niet al eerder op deze plaats over heb geschreven. Het…

Reacties gesloten

Asbestsanering, inclusief het vervangen van asbestdaken, is onnodig duur en omslachtig. Dat beweren belang­hebbenden maar ook onafhankelijke instanties als TNO en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Asbestsanering is verdeeld in risico­klassen. Hoe…

Reacties gesloten

Pijnlijke constatering voor het Programmabureau VERSNELLINGSAANPAK Asbestdakensanering op de eigen website: “In 2019 is er in totaal 9,8 miljoen m² asbestdaken gesaneerd. Dat is een daling ten opzichte van 2018, toen 12,8 miljoen m²…

Reacties gesloten