Grutto Oneven schort vervanging asbestdaken op

De bewoners van de Grutto Oneven in Deventer hebben besloten de voorbereiding van de vervanging van hun asbesthoudende daken voorlopig stil te leggen. Oorzaak is de onzekerheid die is ontstaan nadat de Eerste Kamer op 4 juni 2019 de ’asbestdakenwet’ had weggestemd.

Bovendien dubt de Rijksoverheid al heel lang over het wel of niet versoepelen van sommige saneringseisen. Ook op dit punt wil de bewonersgroep duidelijkheid voordat zij de vervanging van in totaal bijna 40.000 leien daadwerkelijk in gang gaat zetten.

Tijdens een buurtbijeenkomst heeft de groep eigenaren besloten de samenwerking met andere groepen van eigenaren in het land, die de afgelopen maanden op gang is gekomen, voort te zetten en uit te bouwen. Hierbij gaat het vooral om de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen (CEAW: https://www.asbestwoning.nl/) waarbij ongeveer drieduizend eigenaren zijn aangesloten.