In gesprek met de gemeenteraad

Als eigenaren/bewoners van huizen met asbestdaken laten we geen mogelijkheid voorbijgaan anderen te informeren over onze grootste kopzorg: het tijdig bij elkaar krijgen van €400.000,– om onze gezamenlijke daksanering financieel dicht te timmeren. Tot nu toe is dat een onmogelijke opgave gebleken.

Al driekwart jaar zoeken we – en krijgen we – media-aandacht. We spreken op congressen en politieke bijeenkomsten. We discussiëren met deskundigen, ambtenaren en politici. We schrijven brieven en manifesten. We runnen onze eigen website.

Op woensdag 28 november 2018 ontvangen we overdag Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Overijssel, samen met haar beleidsmedewerker Marijke Hoogeboom. Behalve gedeputeerde is Annemieke Traag een van de landelijke asbestambassadeurs.

’s Avonds zijn we te gast bij de gemeenteraad van Deventer, tijdens het maandelijkse Forum dat voorafgaat aan de gemeenteraadsvergadering. Die inspreeksessie past in onze strategie alle bestuurslagen – gemeente, provincie, Rijk, Europa – ervan te overtuigen dat een schadeloosstelling redelijk is. Door het asbestdakenverbod is immers de waarde van onze woningen drastisch verminderd en worden we op hoge kosten gejaagd.

Tijdens het raadsforum (aanvang 19:00 uur) in het Gemeentehuis aan het Grote Kerkhof, verzorgt Leo Enthoven een presentatie voor de raadsleden. Het raadsforum is toegankelijk voor belangstellenden.