Gemeente steunt pleidooi schadeloosstelling

De gemeente Deventer steunt de huiseigenaren Grutto Oneven in hun pleidooi voor schadeloosstelling bij hun gedwongen daksanering. Dat schrijft wethouder Carlo Verhaar in een brief aan de Commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van de Eerste Kamer.

De bewoners/eigenaren deden vorige maand hun pleidooi in een gezamenlijke brief aan dezelfde commissie.

De wethouder schrijft ’dat het wetsontwerp particuliere eigenaren van woningen met leien asbestdaken onevenredig zwaar treft’. En ’het is juist dat de kosten van sanering van een leien asbestdak op een woonhuis per vierkante meter een veelvoud zijn van die van een bedrijfspand met golfplaten’.

De wethouder sluit af met: “Er dreigt als gevolg van dit wetsontwerp een situatie te ontstaan waarin zeer ongelijke gevallen gelijk worden behandeld, met onredelijke benadeling als gevolg. Wij willen als gemeente deze eigenaren faciliteren, waardoor zij in één keer hun daken kunnen laten saneren. Wij steunen daarom de briefschrijvers in hun pleidooi voor schadeloosstelling van rijkswege. Wij roepen u daarom op in uw beraadslagingen met dit verzoek rekening te houden.”

De beraadslagingen waar de wethouder op doelt krijgen op 26 maart een vervolg. Dan houdt de commissie IWO een deskundigenbijeenkomst over het wetsontwerp dat een verbod op asbestdaken mogelijk moet maken. De plenaire behandeling van het wetsontwerp is vermoedelijk in april.

Lees de brief en zie ook het artikel in de Stentor.