Eerste Kamer komt in actie

We hebben op 15 november 2018 een brief naar de Eerste Kamer gestuurd over onze problemen met asbestdaken. In die brief doen we een klemmend beroep op de Eerste Kamer om de regering tot een financiële compensatieregeling te bewegen.
De VVD-fractie van de Eerste Kamer heeft positief op de brief gereageerd.

Senator Tanja Klip-Martin e-mailde:

Ik heb uw brief dd 15 november in goede orde ontvangen en goed gelezen.
Wij delen, meen ik, het te behalen doel van het voorliggende wetsvoorstel. Met u ben ik  echter van mening dat er nog wel wat vraagtekens bestaan over de ultieme uitvoerbaarheid.
Ik zal namens de VVD-fractie op met name dat punt in eerste instantie een aantal vragen aan het kabinet stellen.
Ook de leden van de VVD-fractie zijn er niet zo maar van overtuigd dat dit wetsvoorstel zonder verdere randvoorwaarden optimaal uitvoerbaar is.
Wordt vervolgd, dus.

Als Grutto Onevenaren staan wij niet alleen in onze pogingen de Eerste Kamer aan te sporen het kabinet tot inkeer te laten komen. De Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen (CEAW) hebben eveneens brandbrieven naar de Eerste Kamer gestuurd. De VEH-brief noemt de financiële en organisatorische complicaties van ’Deventer’ als voorbeeld.

De drie brieven zijn:

Brief Vereniging Eigen Huis
Brief Contactgroep Eigenaren Asbestwoningen
Brief Grutto Oneven