€ 400.000 om 15 asbestdaken gedwongen te vervangen

De Commissie Milieu en Energie van de Provincie Overijssel vergaderde over asbestdaken. Twee bewoners van de Grutto in Deventer verzorgden een presentatie over de problematiek van hun daken met asbestleien. Voor 15 woningen is € 400.000 nodig. (Start van de presentatie na 37 minuten).

(1) Start de video en (2) klik daarna op Agendapunt 3a. “Brief GS inzake inventarisatie …”

Bekijk en beluister de presentatie
.