Doorbraak nieuwe manieren voor verwijderen asbest

Eindelijk is een doorbraak geforceerd: innovatieve manieren voor verwijdering van asbest krijgen een kans.  Want nieuwe technieken moeten het verwijderen van bijvoorbeeld asbestdaken eenvoudiger en goedkoper maken. Vlak voor het kerstreces nam de Tweede Kamer een motie met deze strekking aan.

Een voorbeeld is: asbesthoudend materiaal ’inpakken’ in schuim. Want schuim gaat het eventuele vrijkomen van asbestvezels tegen. Het verwijderen van dakbedekking (bestaande uit asbesthoudende golfplaten of -leien) gaat daardoor makkelijker en sneller.

De motie was ingediend door Chris Stoffer (SGP) en Maurits von Martels (CDA) en kreeg brede steun; alleen de PVV stemde tegen.

Met hun motie laten beide Kamerleden blijken dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wat hen betreft in het asbestdossier te traag opereert. Zij constateren dat ’aantoonbaar veilige, innovatieve methoden voor sanering van asbest ondanks aangenomen moties nog steeds niet zijn toegelaten’. En ’dat steeds opnieuw onderzoek gevraagd wordt, terwijl onderzoek van het onafhankelijke TNO op basis van meetgegevens de veiligheid van sommige methoden al heeft bevestigd’.

Op dit moment is de Stichting Certificatie Asbest ASCERT verantwoordelijk voor het bepalen van de verwijderingsvoorwaarden, namelijk op grond van een convenant namens SZW. Ascert heeft tot nu toe vernieuwingen tegengehouden. De motie roept SZW nu op om het convenant uit 2012 te verbreken. Deze doorbraak betekent het einde van de monopoliepositie van Ascert.

De motie vraagt de regering er voor te zorgen, dat in de nieuwe opzet Ascert ’geen enkele inhoudelijke invloed zal hebben of innovatieve werkwijzen wel of niet doorgevoerd kunnen worden’. Volgens de motie horen relevante normen in de Arbeidsomstandighedenregeling thuis.