Deventer telt ruim 460.000 m2 asbestdak

Binnen de Deventer gemeentegrenzen staan 3.322 panden met in totaal 463.336 m2 dakoppervlak ’dat vermoedelijk asbesthoudend is’: 81% in het buitengebied, 15% in stedelijk gebied en 3% op bedrijventerreinen.
De gemeente heeft deze cijfers gepubliceerd op haar website.

In het buitengebied en op gemeentelijke bedrijfsterreinen gaat het vooral om grote daken op panden voor bedrijfsdoeleinden, zoals stallen en fabriekshallen. ,,In het stedelijk gebied’’, schrijft de gemeente, ,,hebben we het over enkele tientallen woonhuizen en vooral kleine schuren.’’ Tot die laatste categorie behoren daken van asbesthoudende golfplaten op kippenhokken, carports, tuinhuisjes en (fietsen)schuren. De woningen en schuren zijn, aldus de gemeente, merendeels in particulier bezit.