Zimbabwe: asbest golfplaten als cadeau voor scholen

Met het recente TNO-rapport in de hand ruziën Nederlandse wetenschappers over hoe gevaarlijk asbest wel/niet is (doorhalen wat niet verlangd wordt). Onze overheid dwingt eigenaren van asbestdaken gezamenlijk ongeveer drie miljard euro uit te geven aan het vervangen van asbest(houdende) daken op hun eigendommen.

Grote delen van de wereld zijn lang niet zo ver als Nederland. In een aantal landen blijven asbestmijnen operationeel. Zimbabwe is een voorbeeld.

In dat land is de firma Turnall een van de grootste producenten en verkopers van bouwmaterialen, inclusief allerlei vormen van dakbedekking. Asbesthoudende golfplaten vormen een populair product, evenals asbestcement leien met chrysotiel (het witte asbest dat in Nederland van het dak af moet). Zie de website van Turnall.

Zimbabwe is een van de landen die zwaar getroffen zijn door tyfoon Idai. Schade aan huizen, scholen en andere gebouwen is groot. In een advertentie met de omvang van een kwart pagina in The Herald van 27 maart 2019 kondigt Turnall aan ’een vrachtwagen vol asbesthoudende dakplaten’ beschikbaar te stellen voor scholen en huizen in de door Idai getroffen gebieden.

Asbestdaken

Asbestdaken