“Asbest eraf, zon erop” – ook voor particulieren

De provinciale stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zon erop’ keert terug. De motie van CDA Overijssel om dit te bewerkstelligen is namelijk door Provinciale Staten is aangenomen. Eoor de herintroductie van deze stimuleringsregeling om asbestdaken te vervangen door zonnepanelen is geld beschikbaar.

Oude regeling was een succes

Bij de oude regeling ‘Asbest eraf, zon erop’ kregen mensen financiële steun om hun asbestdak te vervangen door een dak met zonnepanelen. Het mes sneed aan twee kanten: asbest verdween en er kwam duurzame energie voor in de plaats. Maar die regeling was alleen voor eigenaren van asbestdaken op bedrijfspanden, dus niet voor particulieren. Door deze regeling – en ook door teruggave van btw plus enkele andere gunstige regelingen – kregen vooral boeren in totaal 40-42% terug van hun kosten voor asbestsanering (ongeveer € 30,– per m²).
De regeling was een groot succes en er is massaal gebruik van gemaakt: een derde van alle asbestdaken in Overijssel werd in die tijd gesaneerd. Toch resteert nog acht miljoen vierkante meter asbestdak.
Het was aanvankelijk de bedoeling, dat voor 1 januari 2024 alle asbestdaken in ons land verwijderd moesten zijn. Maar het asbestdakenverbod sneuvelde vorig jaar in de Eerste Kamer.

Speciaal asbestfonds met 6,25 miljoen

Asbest eraf, zon eropOp initiatief van het CDA is in de Staten­vergadering van 3 juni 2020 een motie aangenomen om de regeling “Asbest eraf, zon erop” nieuw leven in te blazen. Zo komt de provincie tegemoet aan de wens om zoveel mogelijk asbest van daken te halen en te vervangen door zonnepanelen. Aan de financiële middelen kan het niet liggen. Want er is al 6,25 miljoen euro opzij gelegd.voor de herintroductie van die stimuleringsregeling om asbestdaken te vervangen door zonnepanelen.

De motie

De belangrijkste kenmerken van de motie:

  • een geactualiseerde regeling voor alle typen asbestdaken in Overijssel, waarbij de daken worden verduurzaamd middels zonne­panelen;
  • een gelijkmatige verdeelsleutel voor particulieren en bedrijven.

Behalve door het CDA was de motie ondertekend door acht andere partijen.
Lees de motie   en   Volg het debat  (kies in de rechterkolom Agendapunt 19).

CDA, FvD, VVD, GL, PvdA, CU, D66, SGP, PvdD, GroepGo en PvdT stemden vóór (41 stemmen), de SP en de PVV stemden tegen (6 stemmen).

Het College van Gedeputeerde Staten had tevoren laten weten de motie te zullen overnemen en te zullen uitvoeren. Gedeputeerde Tijs de Bree komt over hopelijk niet al te lange tijd met een uitgewerkt voorstel.