Home

Waarom onze website over asbestdaken?

 • Wij wonen in de vijftien woningen aan de Grutto-oneven in Deventer.
 • De leien op onze daken bevatten asbest.
 • De overheid heeft het plaatsen van die asbestleien tot 1993 goedgekeurd.
 • Tot voor kort wilde de overheid ons verplichten om die asbestleien te verwijderen.
 • De Eerste Kamer heeft dat tegengehouden, maar de regering zint op nieuwe maatregelen
 • Voor ons een enorme kostenpost: € 400.000 voor 15 woningen.
 • Politici en ambtenaren bagatelliseren het probleem. Zij rekenen met onjuiste bedragen, namelijk die voor golfplaten op (boeren)bedrijven.
 • Bedrijven (bijvoorbeeld boeren met stallen) zijn € 30,– kwijt per m2. Zij krijgen ongeveer 40% vergoed.
 • Voor particuliere woningen met leien daken zijn de kosten veel hoger: ongeveer acht maal zo hoog (circa € 250,– / m2), zonder enige compensatie.
 • Daarom protesteren we en voeren we actie.
 • We willen anderen daarover informeren.
 • En we vragen om hulp en steun.

Stuur een email