Home

Waarom onze website over asbestdaken?

  • Wij wonen in de 15 woningen aan de Grutto-oneven in Deventer.
  • We hebben asbestdaken. De leien op onze daken bevatten asbest.
  • De overheid heeft het plaatsen van die asbestleien tot 1993 goedgekeurd.
  • De overheid wil, dat die asbestleien op 31 december 2024 verwijderd zijn.
  • Voor ons een enorme kostenpost: € 400.000 voor 15 woningen.
  • Politici en ambtenaren bagatelliseren het probleem. Zij rekenen met onjuiste bedragen, namelijk die voor golfplaten op (boeren)bedrijven.
  • Voor particuliere woningen met leien daken zijn de kosten veel hoger.
  • Daarom protesteren we en voeren we actie.
  • We willen anderen daarover informeren.
  • En we vragen om hulp en steun.

Stuur een email