Home

Waarom onze website over asbestdaken?

 • Wij wonen in de vijftien woningen aan de Grutto-oneven in Deventer.
 • De leien op onze daken bevatten asbest.
 • Tot 1993 heeft de overheid het plaatsen van die asbestleien goedgekeurd.
 • De overheid wilde ons in 2019 verplichten om die asbestleien te verwijderen.
 • De Eerste Kamer hield dat tegen, maar de regering zint op nieuwe maatregelen.
 • De overheid wil leningen gaan verstrekken, maar die moeten terugbetaald worden.
 • Voor ons een enorme kostenpost: € 480.000 voor 15 woningen met asbestdaken.
 • Politici en ambtenaren bagatelliseren het probleem. Want zij rekenen met onjuiste bedragen, namelijk die voor golfplaten op (boeren)bedrijven.
 • Bedrijven (bijvoorbeeld boeren met stallen) zijn € 20,– kwijt per m². Zij krijgen ongeveer 40% vergoed.
 • Voor particuliere woningen met asbestdaken zijn de kosten veel hoger: ongeveer vijftien maal zo hoog (circa € 300,– / m²), zonder enige compensatie.
 • Daarom protesteren we en voeren we actie.
 • We willen anderen daarover informeren.
 • En we vragen om hulp en steun.

Stuur een email